شرکت شمش فلز رویال

تولید کننده شش هزار تن شمش منیزیم خالص در سال

اولین تولید کننده شمش خالص منیزیم در خاورمیانه

تولید کننده انحصاری شمش خالص منیزیم در ایران

بهره برداری از معادن غنی دولومیت و منابع گازی ایران

تولیدکنندگان منیزیم در دنیا
روش تولید منیزیم
کاربرد شمش منیزیم
کاربرد منیزیم در صنعت
ویژگی های منیزیم
منیزیوم
پودر منیزیم صنعتی
معادن منیزیم ایران
صنعت منیزیم در ایران

شمش فلز رویال

تولید کننده شش هزار تن در سال شمش منیزیم خالص

اولین تولید کننده شمش خالص منیزیم در ایران و خاورمیانه و انحصار تولید در ایران

بهره برداری از معادن غنی دولومیت و منابع گازی ایران

معرفی شرکت فناور دانش بنیان شمش فلز رویال

شرکت شمش فلز رویال به عنوان اولین تولید کننده منیزیم در خاورمیانه به روش احیا حرارتی (پیجن) با استفاده از فروسیلیسیم می باشد. شرکت شمش فلز رویال در سال 1386 تاسیس و در شهرستان فردوس، استان خراسان جنوبی و در مسیر اصلی حمل و نقل به بنادر جنوبی کشور واقع است. منیزیم فردوس آماده است با بهره برداری و استفاده از معادن دولومیت و فروسیلیسیم و دسترسی به منابع گازی فراوان ایران، سالانه 6000 تن منیزیم خالص و آلیاژی را به قیمت رقابتی تامین نماید.

معرفی شرکت فناور دانش بنیان شمش فلز رویال

شرکـت شـمش فلـز رویـال بـه عنـوان اولین تولیـد کننـده منیزیـم در خاورمیانـه بـه روش احیـا حرارتـی (پیجـن) بـا اسـتفاده از فروسیلیسـیم می باشـد. شرکـت شـمش فلـز رویـال در سـال 1386 تاسـیس و در شهرسـتان فـردوس، اسـتان خراسان جنوبی و در مسیر اصلی حمل و نقل به بنادر جنوبی کشور واقع است. منیزیم فردوس آمـاده اسـت بـا بهـره بـرداری و اسـتفاده از معـادن دولومیـت و فروسیلیسـیم و دسترسـی بـه منابـع گازی فـراوان ایـران، سـالانه 6000 تـن منیزیـم خالـص و آلیـاژی را به قیمـت رقابتـی تامیـن نمایـد.

برنامه حمایت از تحقیقات

شرکت شمش فلز رویال به منظور گسترش و توسعه صنعت منیزیم، از طرح های پژوهشی دانشگاهی و صنعتی مرتبط با صنعت منیزیم حمایت می کند. حمایت کارخانه شمش منیزیم فردوس در فرآیندی شفاف براساس ارسال تقاضاها و انتخاب بر اساس اولویت ها انجام می شود. بودجه تخصیص یافته برای پروژه های دکتری، تحصیلات تکمیلی و کارشناسی مرتبط با تولید و متالورژی استخراج منیزیم، معدنکاری کانی های منیزیم، تولید، فرآوری و ریخته گری آلیاژهای منیزیم، تولید قطعات منیزیمی، کاربردهای متالورژیکی منیزیم و کاربردهای موادزیستی می باشد. حمایت ها بصورت تامین مالی، ارائه سرویس های فنی و مشاوره ای، برقراری بازدیدهای میدانی، تامین مواد اولیه و تجهیزات آزمایشگاهی یا کارگاهی می باشد.

از منابع داخلی به سمت بازارهای بین المللی

شرکت شمش فلز رویال، مواد اولیه با کیفیت (دولومیت، فروسیلیسیم و فلورین) از منابع معدنی خود و یا تولید کنندگان معتبر داخلی تهیه می نماید. همچنین شرکت در معدن دولومیت خود در نزدیکی کارخانه شمش منیزیم فردوس نیز سرمایه گذاری کرده است. قسمتی از محصولات تولیدی این شرکت برای مصرف در بازارهای داخلی به تهران، اصفهان، اراک و سایر نقاط کشور حمل می شود. این در حالیست که قسمت عمده تولیدات برای ارسال به مشتریان بین المللی به بنادر کشور و یا از طریق مرزهای زمینی به اروپا صادر می شود.

واحد های مختلف تولید

به منظور مشاهده توضیحات تکمیلی بر روی واحد مورد نظر کلیک کنید

تولید کیفیت قابل اعتماد

تجهیزات خط تولید کارخانه شمش منیزیم فردوس با رعایت کامل اصول ایمنی و نهایت حفاظت از محیط زیست فعالیت می کند. خطوط مختلف و تجهیزات فنی شرکت شمش فلز رویال به گونه ای طراحی و تنظیم شده اند که ضمن دستیابی به حداکثر راندمان خواص و کاربردهای مورد انتظار در تولید محصول را تضمین کنند.

مشارکت مدنی فعال و مسئولیت پذیری اجتماعی

شرکت شمش فلز رویال در برابر گروه بزرگ پرسنل خود و جامعه محلی آن ها احساس مسئولیت کرده و همواره سعی دارد به صورت داوطلبانه به عنوان عضوی موثر در خانواده ای بزرگ پیگیر سیاست ها و فعالیت های مطلوب جامعه بوده تا در بهبود کیفیت زندگی آن ها به مسئولیت اجتماعی خود عمل نماید.

تحقیق و توسعه، شکل دادن به آینده

شرکت شمش فلز رویال همواره در تلاش است که محصولات جدید با بالاترین کیفیت را به کمک واحد تحقیق و توسعه خود تولید کند. حمایت قدرتمند و همه جانبه واحد تحقیق و توسعه به شرکت توانایی خلق محصولات جدید منیزیمی را داده است. همچنین شرکت شمش فلز رویال به منظور بهبود مستمر کیفیت و مطالعه کاربردهای نوین، ارتباط نزدیکی با مراکز دانشگاهی ایجاد کرده است. شرکت از تحقیقات مختلف در حوزه منیزیم با ارائه بورس های تحصیلی و حمایت های فنی و مالی، پشتیبانی می کند.

شعار ما :

اندیشه ای نو در عرصه صنعت ملی