صفحه اصلی 3

[vc_row][vc_column][rev_slider_vc alias=”slider-1″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”90″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][iconbox style=”icon-right” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”طراحی های خلاقانه” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-visible-opened” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.”][spacing desktop_height=”50″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][iconbox style=”icon-right” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”تیم با تجربه” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-speaker” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.”][spacing desktop_height=”50″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][iconbox style=”icon-right” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”کد درخشان” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-programming-code-signs” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.”][spacing desktop_height=”50″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][iconbox style=”icon-right” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”راهکارهای سریع” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-leaf-filled-shape” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.”][spacing desktop_height=”50″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][iconbox style=”icon-right” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”پشتیبانی عالی” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-faq-circular-filled” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.”][spacing desktop_height=”50″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][iconbox style=”icon-right” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” heading=”تجربه عالی” heading_font_size=”16px” heading_bottom_margin=”11px” icon_extraicon=”nz-like-filled-hand” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.”][spacing desktop_height=”50″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][spacing desktop_height=”40″ mobile_height=”10″ smobile_height=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” el_class=”equalize sm-equalize-auto” css=”.vc_custom_1512361785945{background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1512361148921{background-image: url(http://ninzio.com/craft/wp-content/uploads/2017/10/section_img2.jpg?id=2023) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][icons alignment=”center2″ width=”58″ height=”58″ rounded=”30px” background_color=”#1a7dd7″ icon_type=”extraicon” icon_font_size=”20px” hyperlink=”video” video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=6ddO3jPUFpg” icon_extraicon=”nz-play”][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”0″ smobile_height=”450″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][contentbox margin=”10% 20%” mobile_margin=”8%”][headings alignment=”” separator=”line” line_width=”60″ line_height=”3″ line_color=”#1a7dd7″ heading_font_weight=”700″ subheading_font_family=”Montserrat” subheading_font_size=”14px” subheading_line_height=”28px” heading_bottom_margin=”5px” subheading_top_margin=”12px” subheading_bottom_margin=”20px” heading=”ما کی هستیم ؟” subheading=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه علی الخصوص.”][advlist content_background_color=”” content_padding=”0px 0px 0px 0px” content_bottom_margin=”3px” icon_style=”style-3″ icon_type=”fontawesome” icon_position=”top” content_left_padding=”35″ content_font_size=”17px” icon=”fa fa-check”]کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه.[/advlist][advlist content_background_color=”” content_padding=”0px 0px 0px 0px” content_bottom_margin=”3px” icon_style=”style-3″ icon_type=”fontawesome” icon_position=”top” content_left_padding=”35″ content_font_size=”17px” icon=”fa fa-check”]تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان.[/advlist][advlist content_background_color=”” content_padding=”0px 0px 0px 0px” content_bottom_margin=”3px” icon_style=”style-3″ icon_type=”fontawesome” icon_position=”top” content_left_padding=”35″ content_font_size=”17px” icon=”fa fa-check”]تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان.[/advlist][advlist content_background_color=”” content_padding=”0px 0px 0px 0px” content_bottom_margin=”3px” icon_style=”style-3″ icon_type=”fontawesome” icon_position=”top” content_left_padding=”35″ content_font_size=”17px” icon=”fa fa-check”]تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه.[/advlist][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][buttons text=”بیشتر بدانید” size=”big” icon_type=”fontawesome” icon_position=”icon-left” icon=”fa fa-plus-circle”][/contentbox][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1512361716664{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][spacing desktop_height=”54″ mobile_height=”44″ smobile_height=”44″][vc_row_inner el_class=”separator light”][vc_column_inner width=”1/4″][counter style=”icon-top” wrap_margin=”15px 0px 8px 0px” icon_type=”extraicon” icon_color=”#c9c9c9″ icon_font_size=”36px” number_color=”#1a7dd7″ time=”2000″ heading_tag=”h3″ heading_color=”#999999″ number_font_weight=”700″ number_font_size=”46px” number_line_height=”56px” heading_font_size=”14px” number_bottom_margin=”4px” seperator=”line” number=”5240″ heading=”پروژه های پایان یافته” icon_extraicon=”nz-visible-opened”][spacing desktop_height=”0px” mobile_height=”35px” smobile_height=”35px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][counter style=”icon-top” wrap_margin=”15px 0px 8px 0px” icon_type=”extraicon” icon_color=”#c9c9c9″ icon_font_size=”32px” number_color=”#1a7dd7″ time=”2000″ heading_tag=”h3″ heading_color=”#999999″ number_font_weight=”700″ number_font_size=”46px” number_line_height=”56px” heading_font_size=”14px” number_bottom_margin=”4px” seperator=”line” number=”2490″ heading=”مواد خلاقانه” icon_extraicon=”nz-shield-checkered”][spacing desktop_height=”0px” mobile_height=”35px” smobile_height=”35px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][counter style=”icon-top” wrap_margin=”15px 0px 8px 0px” icon_type=”extraicon” icon_color=”#c9c9c9″ icon_font_size=”32px” number_color=”#1a7dd7″ time=”2000″ heading_tag=”h3″ heading_color=”#999999″ number_font_weight=”700″ number_font_size=”46px” number_line_height=”56px” heading_font_size=”14px” number_bottom_margin=”4px” seperator=”line” number=”250″ heading=”استادان با تجربه” icon_extraicon=”nz-lock-square”][spacing desktop_height=”0px” mobile_height=”35px” smobile_height=”35px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][counter style=”icon-top” wrap_margin=”15px 0px 8px 0px” icon_type=”extraicon” icon_color=”#c9c9c9″ icon_font_size=”30px” number_color=”#1a7dd7″ time=”2000″ heading_tag=”h3″ heading_color=”#999999″ number_font_weight=”700″ number_font_size=”46px” number_line_height=”56px” heading_font_size=”14px” number_bottom_margin=”4px” seperator=”line” number=”7410″ heading=”جایزه های حرفه ای” icon_extraicon=”nz-faq-circular-filled”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][spacing desktop_height=”55″ mobile_height=”45″ smobile_height=”45″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces” css=”.vc_custom_1511960522945{background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column][spacing desktop_height=”76″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][headings subheading_width=”520″ separator=”line” line_width=”60″ line_height=”3″ line_color=”#1a7dd7″ heading_font_weight=”700″ subheading_font_family=”Montserrat” subheading_font_size=”14px” subheading_line_height=”28px” heading_bottom_margin=”3px” subheading_top_margin=”11px” heading=”بهترین پروژه ها” subheading=”تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص.”][spacing desktop_height=”54″ mobile_height=”34″ smobile_height=”34″][portfolio showcase=”style-2″ show_arrows=”yes” arrow_offset=”0i” column=”4c”][spacing desktop_height=”62″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][alignbox][buttons text=”یافتن همه پروژه ها” style=”outline” icon_type=”extraicon” icon_position=”icon-left” icon_extraicon=”nz-four-thumbnails”][/alignbox][spacing desktop_height=”70″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1503892047515{background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;}”][vc_column][spacing desktop_height=”76″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][headings subheading_width=”520″ separator=”line” line_width=”60″ line_height=”3″ line_color=”#1a7dd7″ heading_font_weight=”700″ subheading_font_family=”Montserrat” subheading_font_size=”14px” subheading_line_height=”28px” heading_bottom_margin=”3px” subheading_top_margin=”11px” heading=”از وبلاگ” subheading=”تابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص.”][spacing desktop_height=”54″ mobile_height=”34″ smobile_height=”34″][news image_crop=”postgrid” alignment=”” content_padding=”30px 0px 0px 0px” content_background=”” hide_meta=”yes” excerpt_lenght=”30″ button_text=”بیشتر بخوانید” button_style=”light” button_size=”xsmall”][spacing desktop_height=”86″ mobile_height=”56″ smobile_height=”56″][/vc_column][/vc_row]