قیمت گذاری

[vc_row][vc_column][spacing desktop_height=”75″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][carouselbox gap=”20″ column=”4c”][iconbox style=”icon-top2″ wrap_background=”” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” icon_font_size=”” heading=”طراحی های خلاقانه” link_url=”http://your-link.com” heading_font_size=”16px” heading_line_height=”26px” heading_top_margin=”15px” heading_bottom_margin=”8px” desc_bottom_margin=”5px” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی.” icon_extraicon=”nz-visible-opened”][iconbox style=”icon-top2″ wrap_background=”” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” icon_font_size=”” heading=”کد درخشان” link_url=”http://your-link.com” heading_font_size=”16px” heading_line_height=”26px” heading_top_margin=”15px” heading_bottom_margin=”8px” desc_bottom_margin=”5px” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی.” icon_extraicon=”nz-programming-code-signs”][iconbox style=”icon-top2″ wrap_background=”” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” icon_font_size=”” heading=”پشتیبانی عالی” link_url=”http://your-link.com” heading_font_size=”16px” heading_line_height=”26px” heading_top_margin=”15px” heading_bottom_margin=”8px” desc_bottom_margin=”5px” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی.” icon_extraicon=”nz-faq-circular-filled”][iconbox style=”icon-top2″ wrap_background=”” icon_width=”w73″ icon_rounded=”rounded-100″ icon_type=”extraicon” icon_font_size=”” heading=”تیم با تجربه” link_url=”http://your-link.com” heading_font_size=”16px” heading_line_height=”26px” heading_top_margin=”15px” heading_bottom_margin=”8px” desc_bottom_margin=”5px” description=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی.” icon_extraicon=”nz-leaf-filled-shape”][/carouselbox][spacing desktop_height=”80″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1512377883696{background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column][spacing desktop_height=”77″ mobile_height=”57″ smobile_height=”57″][headings subheading_width=”520″ separator=”line” line_width=”60″ line_height=”3″ line_color=”#1a7dd7″ heading_font_weight=”700″ subheading_font_family=”Montserrat” subheading_font_size=”14px” subheading_line_height=”28px” heading_bottom_margin=”3px” subheading_top_margin=”11px” heading=”پلن های قیمت گذاری” subheading=”کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص.”][spacing desktop_height=”54″ mobile_height=”34″ smobile_height=”34″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][spacing desktop_height=”20″ mobile_height=”20″ smobile_height=”20″][pricetable heading=”نقره” price=”12″ price_unit=”ریال” price_padding=”48px 0 10px 0″ content_padding=”33px 30px 40px 30px” button_style=”outline” btn_margin=”30px 0px 0px 0px” button_text=”ثبت سفارش” heading_font_family=”Montserrat” heading_font_size=”14px” price_font_family=”Montserrat” price_font_weight=”700″ price_font_size=”58px” unit_font_family=”Montserrat” unit_font_size=”16px”]

 • 5 تجارت آزاد
 • 2 گیگابایت فضا
 • نوشیدنی های نامحدود
 • شامل دامنه رایگان
 • 200 ایمیل
 • پشتیبانی مادام العمر نامحدود

[/pricetable][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”20″ smobile_height=”20″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][pricetable heading=”طلا” heading_background=”#1a7dd7″ price_color=”#1a7dd7″ price_unit=”ریال” price_padding=”58px 0 20px 0″ content_padding=”33px 30px 60px 30px” button_style=”accent” btn_margin=”30px 0px 0px 0px” button_text=”ثبت سفارش” heading_font_family=”Montserrat” heading_font_size=”14px” price_font_family=”Montserrat” price_font_weight=”700″ price_font_size=”58px” unit_font_family=”Montserrat” unit_font_size=”16px”]

 • کتابهای زیادی
 • در شصت و سه درصد
 • گذشته، حال و آینده
 • شناخت فراوان جامعه و متخصصان
 • می طلبد
 • نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان.

 

[/pricetable][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][spacing desktop_height=”20″ mobile_height=”20″ smobile_height=”20″][pricetable heading=”پلاتینیوم” price=”55″ price_unit=”ریال” price_padding=”48px 0 10px 0″ content_padding=”33px 30px 40px 30px” button_style=”outline” btn_margin=”30px 0px 0px 0px” button_text=”GET STARTED” heading_font_family=”Montserrat” heading_font_size=”14px” price_font_family=”Montserrat” price_font_weight=”700″ price_font_size=”58px” unit_font_family=”Montserrat” unit_font_size=”16px”]

 • کتابهای زیادی
 • در شصت و سه درصد گذشته
 • حال و آینده شناخت
 • فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد
 • نرم افزارها
 • شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص.

[/pricetable][/vc_column_inner][/vc_row_inner][spacing desktop_height=”85″ mobile_height=”55″ smobile_height=”55″][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1503892047515{background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;}”][vc_column][spacing desktop_height=”76″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″][headings subheading_width=”520″ separator=”line” line_width=”60″ line_height=”3″ line_color=”#1a7dd7″ heading_font_weight=”700″ subheading_font_family=”Montserrat” subheading_font_size=”14px” subheading_line_height=”28px” heading_bottom_margin=”3px” subheading_top_margin=”11px” heading=”گواهی نامه ها” subheading=”در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگویی.”][spacing desktop_height=”40″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][carouselbox gap=”20″ show_bullets=”yes” bullet_between=”40″ bullet_show=”bullet-circle” show_arrows=”yes” arrow_offset=”30″][testimonials image=”1995″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای.” text_color=”#777777″ name=”علیرضا مرادی” position=”مدیر لجستیک” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][testimonials image=”2006″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای.” text_color=”#777777″ name=”گسترش وب نامیا” position=”طراح وب” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][testimonials image=”2007″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای.” text_color=”#777777″ name=”نامیا دانلود” position=”تبلیغات وب” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][testimonials image=”2011″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای.” text_color=”#777777″ name=”نامیا دانلود” position=”مدیر تبلیغات” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][testimonials image=”2012″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای.” text_color=”#777777″ name=”گسترش وب نامیا” position=”طراحی اپلیکیشن” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][testimonials image=”1995″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای.” text_color=”#777777″ name=”علیرضا مرادی” position=”طراح وب سایت” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][testimonials image=”2007″ image_width=”79px” text_background=”#f7f7f7″ text_padding=”67px 34px 34px 42px” text=”چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای.” text_color=”#777777″ name=”گسترش وب نامیا” position=”طراحی سایت و اپ” position_color=”#999999″ text_font_size=”15px” text_line_height=”26px” name_font_size=”16px” name_line_height=”25px” position_font_family=”Montserrat” position_font_size=”14px” name_post_top=”28px”][/carouselbox][spacing desktop_height=”75″ mobile_height=”55″ smobile_height=”55″][/vc_column][/vc_row]